Skip to main content

Stichting Tijdgeest ontwerpt aanstekelijke, innovatieve educatieve projecten in nauwe samenwerking met scholen, partners en opdrachtgevers

We betrekken jongeren bij ontwikkelingen in hun eigen leefwereld. Alle onderzoekavonturen worden gekoppeld aan herkenbare elementen in hun directe leefomgeving.

Stichting Tijdgeest biedt een effectief instrument voor leerkrachten om leerstof uit verschillende vakgebieden in te voegen in een onderzoekavontuur.

Spelenderwijs ontstaat door het uitvoeren van deze onderzoekavonturen een duurzame, functionele verbinding tussen scholen enerzijds en culturele instellingen en maatschappelijke organisaties uit de schoolomgeving anderzijds.

Inmiddels zijn 5 erfgoedavonturen ontwikkeld, die ieder spelen tegen de achtergrond van een andere historische periode. Zie ERFGOED.

Onder MAATSCHAPPIJ meer informatie over:
Het WATERAVONTUUR, ontwikkeld i.s.m. met PWN Waterleidingbedrijf NH
DE POEPFABRIEK, ontwikkeld i.s.m. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Plankenkoorts, ontwikkeld i.s.m. Bureau CultuurPrimair te Alkmaar